MotorGuide Pinpoint GPS Gateway

Artikkelnr.: 8M0092085

MotorGuide Pinpoint GPS Gateway for sammenkobling av Xi3 og Xi5 med utvalgte Lowrance og Simrad maskiner

NOK3 490,00 inkl. mva.

Produktinfo

MotorGuide Pinpoint GPS Gateway for sammenkobling av Xi3 og Xi5 med utvalgte Lowrance og Simrad maskiner (Navico)

NB.! Krever i tillegg et NMEA-2000 Nettverk for sammen kobling 

 

 Ved 1. gangs oppstart må følgende prosedyre følges;

1 -  Koble MotorGuide til NMEA-Nettverk / Gateway

2 -  Koble til strømmen til MG og sett den i nedsenket posisjon, vent til GPS-lampe lyser.

3 -  Powre opp NMEA-Nettverkt 

4 -  Slå på Lowrance / Simrad maskinen. 

Etter dette er utført (ved 1. gangs oppstart), er det uvilkårlig i hvilken rekkefølge utstyret startes opp.

NB.! Kommer det opp et spørsmål på Lowrance / Simrad plotteren om du "Ønsker å oppdatere Software på MotorGuide motoren" svarer du "NEI"