NAV+

Navionics NAV+  kartene leveres ferdig lastet opp på 4 - 8GB Micro-SD/SD brikke

Kartene kan også leveres på CF-brikke - Se link

Sjekk med oss eller på Navionics sine hjemmesider om kartplotteren din er kompatibel med disse kartene; Compatibility Guides

For detaljer i kartene; Chart veiwer